Due diligence technologiczne jest usługą polegającą na ocenie technologii znajdującej się na etapie badań bądź dojrzałości komercyjnej odnośnie aktualnych trendów rynkowych, potencjału oraz szans i przeszkód w komercjalizacji i rozwoju.

Składowymi due diligence technologicznego są:

  • opis aktualnego stanu badań i technologii,
  • porównanie danego rozwiązania w stosunku do obecnych i rozwijanych technologii,
  • badanie trendów prac R&D w rozpatrywanym obszarze,
  • ocena wpływu otoczenia regulacyjnego, przegląd czynników odpowiedzialnych za adaptację na rynku oraz w potencjalnych barierach,
  • rozpoznanie właściwych rynków dla komercjalizacji (stan obecny rynku i jego dynamika rozwoju),
  • rekomendacja optymalnej strategii komercjalizacji.

Wynikiem całej analizy jest raport z wyszczególnieniem powyższych elementów, zawierający rekomendację inwestycji w nową technologię ze wskazaniem potencjalnych korzyści i zagrożeń.