Opinia o innowacyjności to niezależna ocena wybranej technologii planowanej do wdrożenia. Jest potwierdzeniem zastosowania nowoczesnej technologii, której wprowadzenie spowoduje powstanie nowego produktu lub procesu. Jeśli starasz się o uzyskanie dla Twojego przedsiębiorstwa dofinansowania z różnych źródeł (środki unijne, programy, inwestorzy), powinieneś się liczyć z obowiązkiem dołączenia do wniosku takiej opinii. Przygotowujemy opinię o innowacyjności w oparciu o współpracę z gronem wybitnych specjalistów i naukowców z wielu dziedzin nauki.