Wycena technologii umożliwia ułożenie oraz właściwe zaplanowanie procesu komercjalizacji. Poza kosztową czy porównawczą istnieje również dochodowa metoda wyceny nowych technologii, która wskazuje prawdopodobne strumienie przyszłych przychodów przy danym założeniu. Rzeczywista przydatność danej technologii (zdolność do generowania przychodów na rynku) jest zatem najczęściej istotą wyceny. Jako firma pomagamy naszym Klientom ocenić wartość rynkową technologii, wykazać potencjalne źródła przychodów oraz stworzyć strategię działania w tym zakresie.