Dofinansowania


Pozyskiwanie dotacji

Dotacje są dziś dużym i ważnym wsparciem finansowym dla przedsiębiorców pragnących założyć własną firmę lub rozwijać swoje przedsiębiorstwo, dążąc do osiągania sukcesu w biznesie (również przy projektach informatycznych i technologicznych B + R). Doradzimy naszym Klientom z jakich programów mogą skorzystać i pomożemy im pozyskać fundusze z Unii Europejskiej. Z nami można starać się również o uzyskanie dofinansowania w ramach programów ogólnokrajowych, takich jak: Inteligentny Rozwój (PO IR), Polska Wschodnia (PO PW), Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER) i regionalnych (RPO).


Przygotowanie i rozliczenie wniosków

Pomagamy naszym Klientom rozliczać dotacje uzyskane z Unii Europejskiej, projektów współfinansowany z UE oraz programów ogólnokrajowych. Opracowujemy dokumenty według wytycznych – zaczynając od rozliczenia dostawców środków trwałych, wartości niematerialnych, prawnych i różnorodnych usług, a kończąc na przygotowaniu do kontroli. Gwarantujemy wysoką skuteczność pozyskiwanych funduszy, staranność składanych wniosków i dokładność w ich rozliczeniach.