Pomagamy naszym Klientom rozliczać dotacje uzyskane z Unii Europejskiej, projektów współfinansowany z UE oraz programów ogólnokrajowych.

Opracowujemy dokumenty według wytycznych – zaczynając od rozliczenia dostawców środków trwałych, wartości niematerialnych, prawnych i różnorodnych usług, a kończąc na przygotowaniu do kontroli. Gwarantujemy wysoką skuteczność pozyskiwanych funduszy, staranność składanych wniosków i dokładność w ich rozliczeniach.