Automatyzacja procesów w przedsiębiorstwie dostarcza rozwiązania wspierające automatyzację procesów obecnych w firmie. Wśród najważniejszych znajdują się:

 • Drukowanie etykiet i znaczników
 • Zarządzanie Częściami Zamiennymi
 • Zarządzanie Obiektami
 • Rejestracja Czasu Pracy
 • Zarządzanie kadrami
 • Harmonogramowanie Prac
 • Geo-monitoring służb i pracowników (RTLS)
 • Zarządzanie Służbami w Lokalizacjach i Terenie
 • Zarządzanie Ofertowaniem Prac
 • Zarządzanie Projektami
 • Zarządzanie Zwrotami i Reklamacjami
 • Zarządzanie Zamówieniami
 • Ewidencja składników majątku
 • Inwentaryzacja składników majątku
 • Planowanie Inwentaryzacji
 • Amortyzacja
 • Zarządzanie Magazynem (WMS)
 • Planowanie i Harmonogramowanie Produkcji (APS)
 • Zarządzanie i Raportowanie Procesów Produkcji
 • Wsparcie Utrzymania Ruchu (CMMS)
 • Moduł Handlowy
 • Moduł Finansowo-Księgowy
 • HelpDesk
 • Raportowanie