Konsulting


Doradztwo biznesowe

Świadczymy usługi wspierające i ułatwiające podejmowanie kluczowych i długofalowych decyzji biznesowych. Nasz zespół specjalistów i praktyków, mających wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa, zoptymalizuje procesy oraz opracuje odpowiednią strategię biznesową dla Twojego przedsiębiorstwa.


Analiza rynku

Analiza rynku jest obecnie podstawą sukcesu w prowadzeniu przedsiębiorstwa. Zawiera uporządkowany zbiór informacji o rynku opartych na szczegółowej analizie danych statystycznych i analitycznych. Podczas przeprowadzania analizy uwzględniane są przede wszystkim następujące aspekty: ogólna charakterystyka rynku, trendów, wskaźników oraz zdolności rynkowych podmiotów na nim działających.


Analiza konkurencji

Analiza konkurencji jest integralną częścią badania rynku. Wskazuje główne typy konkurentów naszego klienta i ich charakteryzuje. Definiuje możliwości konkurencji, jej strategie rozwoju, politykę cenową, poziom jakości usług lub produktów. Pozwala również przewidzieć jak ukształtuje się Twój segment rynku, kto i dlaczego będzie na nim dominował. Z naszą pomocą zrozumiesz swoich konkurentów, poznasz ich strategie, zasoby i oferty rynkowe. To pozwoli uzyskać firmie przewagę nad nimi.


Analiza marketingowa

Analiza marketingowa ma na celu sprawdzenie wizerunku marki i generowanie leadów. Opracowanie strategii dla każdego projektu rozpoczyna się po przeanalizowania jego specyfiki i grupy docelowej. Dbamy o to, aby wszystkie elementy strategii – od projektu strony do samych reklam – spełniały cele marki przy optymalnych nakładach finansowych. Stworzenie pożądanego wizerunku i zwiększenie sprzedaży są możliwe również dzięki świadomej działalności w mediach społecznościowych. Poprzedzone jest to Badaniem Social Media, a jego rezultatem jest opracowanie unikalnej strategii marketingowej dostosowanej do potrzeb rynku.


Mystery shopper

Mystery Shopper (Tajemniczy Klient) to badanie wykorzystujące technikę obserwacji uczestniczącej, którego celem jest badanie obsługi klienta. Jest oceną kadry zarządzającej, prowadzonych przez nią metod i sposobów organizacji pracy. Badanie to pomaga w podniesieniu standardu obsługi klienta, dlatego jest ważne dla firm, którym szczególnie zależy na poprawianiu jakości obsługi. Stosujemy metody ilościowe oraz jakościowe, dostosowane do konkretnych celów i odpowiadające potrzebom Twojego przedsiębiorstwa.


Programy naprawcze

Oferujemy usługi przygotowania specjalistycznych i skutecznych programów naprawczych dla przedsiębiorstw w wielu branżach. Ważnym elementem naszej oferty są programy strategiczne (m.in. sprzedaży i marketingu), programy rozwoju, ich przygotowanie i wdrożenie. Wspólnie wypracowujemy i implementujemy nowe standardy pracy w Twoim przedsiębiorstwie (w zakresie m.in. pracy zespołu, kompetencji menedżerskich).


Doradztwo HR

Pomagamy w redukcji nieefektywnych stanowisk oraz pozyskaniu wartościowych pracowników bezpośrednio z rynku pracy, zwłaszcza gdy Twoja firma ma precyzyjnie określone wymagania dotyczące potencjalnych kandydatów-specjalistów, poszukuje kandydatów o wyjątkowych umiejętnościach i doświadczeniu zawodowym.Proponujemy systemy szkoleń z myślą o zwiększeniu wiedzy, zaangażowania i wydajności Twoich pracowników. Popularne szkolenia to motywacyjne (np. grywalizacja), sprzedażowe, antykorupcyjne, RODO.


Badania ilościowe

Badania ilościowe pozwolą ocenić, jak często wśród ankietowanych osób występuje dane zjawisko, a otrzymane wyniki możemy przedstawić w postaci liczbowej oraz wykresów. Dodatkowym atutem tej metody jest ścisła standaryzacja narzędzi pomiaru, co pozwala nam porównać wyniki otrzymane z różnych źródeł i w różnym czasie.


Badania jakościowe

Metody jakościowe pozwalają na rozpoznanie nowego rynku usług lub produktów. Stosujemy je, kiedy klientowi zależy na dotarciu do motywów, zwyczajów, spostrzeżeń i przyczyn zachowań różnych grup docelowych. W przeciwieństwie do badań ilościowych, badania jakościowe są skierowane na procesy i odpowiadają na pytania: „jak?” i „dlaczego?”. Mogą one stanowić samodzielną metodę przy realizacji projektu lub zostać użyte do weryfikacji hipotez i pogłębienia wniosków z badań ilościowych.


Badanie Satysfakcji Klienta

Badanie satysfakcji klienta jest jednym z kluczowych elementów rozwoju firmy pokazującym oczekiwania Twoich kupujących i ich opinie na temat Twoich usług. Wyniki analizy pozwolą udoskonalić ofertę i zwiększyć lojalność klientów. Stałe monitorowanie poziomu zadowolenia konsumentów pozwala zapobiegać sytuacjom, w których dotychczas lojalni klienci odchodzą od firmy. Pozwala również na pozyskanie nowej grupy kupujących.


Fake Landing Page

Testowanie popytu na produkt lub usługę jest jednym z kluczowych elementów, który gwarantuje niezawodność przy wprowadzeniu towarów na rynek. Stworzymy dedykowany landing page (strona internetowa) i przetestujemy Twój pomysł na potencjalnych klientach. W wyniku badania wskażemy zapotrzebowanie na daną usługę lub produkt.