Analiza konkurencji jest integralną częścią badania rynku. Wskazuje główne typy konkurentów naszego klienta i ich charakteryzuje. Definiuje możliwości konkurencji, jej strategie rozwoju, politykę cenową, poziom jakości usług lub produktów. Pozwala również przewidzieć jak ukształtuje się Twój segment rynku, kto i dlaczego będzie na nim dominował. Z naszą pomocą zrozumiesz swoich konkurentów, poznasz ich strategie, zasoby i oferty rynkowe. To pozwoli uzyskać firmie przewagę nad nimi.