Badania ilościowe pozwolą ocenić, jak często wśród ankietowanych osób występuje dane zjawisko, a otrzymane wyniki możemy przedstawić w postaci liczbowej oraz wykresów. Dodatkowym atutem tej metody jest ścisła standaryzacja narzędzi pomiaru, co pozwala nam porównać wyniki otrzymane z różnych źródeł i w różnym czasie.

Charakterystycznym pytaniem, na które odpowiada jest „ile?”, np.:
  • Ile osób uważa daną ofertę za interesującą?
  • Ile osób preferuje daną ofertę w stosunku do konkurencji?
  • O ile zwiększyła się znajomość marki w tym roku w porównaniu z poprzednimi latami?
CATI

Nasi ankieterzy kontaktują się z ankietowanymi za pomocą telefonu. Badani odpowiadają na pytania z systemu komputerowego pozwalającego na analizę odpowiedzi i wygenerowanie wyników tuż po przeprowadzonym badaniu.

CAWI

Badania przy udziale ankiet internetowych (wypełnianych samodzielnie lub z pomocą ankietera).

PAPI

Przeprowadzenie wywiadu przy użyciu wersji papierowej, drukowanej.

CASI

Badania przy udziale ankiet internetowych (wypełnianych samodzielnie przy użyciu komputera).

BADANIA KWESTIONARIUSZOWE

Wykorzystujemy ankietę audytoryjną i ankietę pocztową.

CAPI

Wywiad przeprowadzany przy użyciu komputera, laptopa. Najczęściej stosowany podczas badań w domu ankietowanego lub jako technika wspomagająca inne metody badań.