Badania jakościowe pozwalają na rozpoznanie nowego rynku usług lub produktów. Stosujemy je, kiedy klientowi zależy na dotarciu do motywów, zwyczajów, spostrzeżeń i przyczyn zachowań różnych grup docelowych. W przeciwieństwie do badań ilościowych, badania jakościowe są skierowane na procesy i odpowiadają na pytania: „jak?” i „dlaczego?”. Mogą one stanowić samodzielną metodę przy realizacji projektu lub zostać użyte do weryfikacji hipotez i pogłębienia wniosków z badań ilościowych.

W tych badaniach wykorzystujemy metody:
  • IDI
  • FGI
  • Eksperyment
  • Obserwacja
  • Desk Research
  • Landing Page

IDI

indywidualny wywiad pogłębiony.

FGI

zogniskowany wywiad grupowy.

EKSPERYMENT

badanie przeprowadzane w warunkach, które pozwalają na kontrolę jego przebiegu.

OBSERWACJA

obserwowanie występowania danego zjawiska.

DESK RESEARCH

analiza materiałów, dokumentów, stron www itp.

OBSERWACJA

Badanie reakcji ankietowanych na dany produkt/usługę zawartą w formie graficznej na specjalnie przygotowanej stronie internetowej. Zakres ankiety to przykładowo: zapotrzebowanie na daną usługę/produkt, mocne słabe strony, skłonność do zakupu, feedback.