Badanie satysfakcji klienta jest jednym z kluczowych elementów rozwoju firmy pokazującym oczekiwania Twoich kupujących i ich opinie na temat Twoich usług. Wyniki analizy pozwolą udoskonalić ofertę i zwiększyć lojalność klientów. Stałe monitorowanie poziomu zadowolenia konsumentów pozwala zapobiegać sytuacjom, w których dotychczas lojalni klienci odchodzą od firmy. Pozwala również na pozyskanie nowej grupy kupujących. Przy badaniu satysfakcji wykorzystujemy takie wskaźniki jak:

Przy badaniu satysfakcji wykorzystujemy takie wskaźniki jak:
  • Customer Satisfaction Index
  • Net Promoter Score
CSI (Customer Satisfaction Index)

który wykorzystujemy przy analizie poziomu zadowolenia klientów w odniesieniu do poszczególnych cech produktu lub usługi zaklasyfikowanych przez kupujących jako istotne. CSI mierzy zarówno poziom spełnienia oczekiwań i wymagań klientów, jak i ich ważność.

NPS (Net Promoter Score)

jest syntetycznym wskaźnikiem kondycji firmy mierzącym satysfakcję klientów. Badanie zakłada podział ankietowanych na grupy krytykujących, promujących oraz obojętnych w stosunku do produktu lub usługi.