Testowanie popytu na produkt lub usługę jest jednym z kluczowych elementów, który gwarantuje niezawodność przy wprowadzeniu towarów na rynek. Stworzymy dedykowany landing page (strona internetowa) i przetestujemy Twój pomysł na potencjalnych klientach. W wyniku badania wskażemy zapotrzebowanie na daną usługę lub produkt.

Rozwiązanie dla:

Rozwiązanie jest dedykowane w szczególności:
  • Pomysłodawcom
  • Pomysłodawcom szukającym inwestorów
  • Firmom
POMYSŁODAWCÓW

którzy chcą założyć własną firmę, ale nie są pewni popytu na daną usługę lub produkt.

POMYSŁODAWCÓW SZUKAJĄCYCH INWESTORÓW

którzy muszą przedstawić dokument potwierdzający popyt na ich usługę lub produkt, przed pierwszą transzą inwestycji.

FIRM

które chcą wprowadzić kolejny produkt na rynek ale nie mają pewności co do zapotrzebowania na niego.