Mystery Shopper (Tajemniczy Klient) to badanie wykorzystujące technikę obserwacji uczestniczącej, którego celem jest badanie obsługi klienta. Jest oceną kadry zarządzającej, prowadzonych przez nią metod i sposobów organizacji pracy. Badanie to pomaga w podniesieniu standardu obsługi klienta, dlatego jest ważne dla firm, którym szczególnie zależy na poprawianiu jakości obsługi. Stosujemy metody ilościowe oraz jakościowe, dostosowane do konkretnych celów i odpowiadające potrzebom Twojego przedsiębiorstwa.