Polityka prywatności i pliki cookies portalu seedilon.com 

Niniejsza Polityka prywatności reguluje sposób, w jaki portal seedilon.com gromadzi,  wykorzystuje i ujawnia informacje zebrane od Użytkowników. Odnosi się do portalu  seedilon.com (Serwis) i wszystkich podstron oraz usług oferowanych przez seedilon.com 

Szanując prawo do prywatności portal seedilon.com dochowuje najwyższej staranności w celu  należytej ochrony danych osobowych. 

Korzystając ze strony internetowej seedilon.com Użytkownik wyraża zgodę na zasady i warunki  opisane w niniejszej Polityce prywatności. 

Administratorem danych osobowych jest: 

Advative Sp. z o.o., ul. Puławska 474, 02-884 Warszawa, NIP 951 235 00 96 

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych  z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą  elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 

Rodzaj pozyskiwanych danych 

Serwis gromadzi jedynie adresy mailowe Użytkowników korzystających z formularza  kontaktowego. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale i niezbędne do wymiany  komunikacji. 

Serwis korzysta również z plików cookies, które nie stanowią danych osobowych.
Okres przetwarzania danych 

Dane są przechowywane do chwili zakończenia korespondencji. 

Cel przetwarzania danych 

Serwis zbiera i wykorzystuje informacje o Użytkownikach do następujących celów: 1) dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania  ze stron internetowych Serwisu (w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie  Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego  indywidualnych potrzeb); 

2) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu  korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; 3) kontaktu z Użytkownikiem drogą e-mailową lub telefonicznie. 

Uprawnienia użytkownika 

Użytkownik na prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania,  usuwania oraz prawo żądania zaprzestania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych  osobowych przez Serwis. 

Bezpieczeństwo i poufność 

Serwis wykorzystuje wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo  danym osobowym Użytkowników i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem,  przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem. Informacje są  przechowywane i przetwarzane na serwerach o wysokim stopniu zabezpieczeń, z zachowaniem  odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi obowiązującego prawa. 

Ujawnienie danych uprawnionym podmiotom 

Wybrane informacje o Użytkowniku mogą być ujawnione właściwym organom, bądź osobom  trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę  prawną w zakresie, trybie i na warunkach określonych w obowiązujących przepisach prawa.  Poza przypadkami wskazanymi powyżej, informacje o Użytkowniku nie zostaną nigdy ujawnione  żadnej osobie trzeciej, bez jego wyraźnej zgody. 

Zmiany w Polityce prywatności 

Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.  Korzystanie z Serwisu po wejściu w życie zmian oznacza ich akceptację. 

Dane kontaktowe 

Dane kontaktowe w sprawie ochrony danych: info@seedilon.com 

Pliki Cookies 

Pliki cookies są niewielkimi plikami tekstowymi, które są przechowywane przez przeglądarkę  Użytkownika. Zawierają zbiory informacji, które są zapisywane na komputerze Użytkownika,  kiedy odwiedza Serwis i podczas każdej kolejnej wizyty są wysyłane z powrotem do Serwisu, z  którego zostały pobrane lub innego, który rozpoznaje dany plik cookie. 

Pliki cookies umożliwiają Serwisowi rozpoznanie urządzenia Użytkownika przy ponownej  wizycie w Serwisie. Dzięki nim Użytkownik daje Serwisowi wiedzę o tym, w jakim kierunku  powinien się rozwijać i jakie są jego wymagania. 

Pliki cookies nie niszczą ani nie uszkadzają systemu w komputerze Użytkownika, zapisanych  plików, ani celowo nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność.  Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to jedynie dane, dotyczące sposobu i  formy korzystania z Serwisu. 

W ramach Serwisu pliki cookies są wykorzystywane w celu: 

1) świadczenia usług; 

2) dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania  ze stron internetowych (w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i  odpowiednio wyświetlić stronę, dostosowaną do indywidualnych potrzeb Użytkownika); 3) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z  Serwisu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości; 

4) prezentacji reklam w sposób dopasowany do potrzeb i zainteresowań Użytkowników oraz ich  miejsca zamieszkania; 

5) zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu. 

Rodzaje wykorzystywanych plików cookies 

W ramach Serwisu stosowane są pliki cookies: 

1) sesyjne – pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika  do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki  internetowej); 

2) stałe – pliki przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony  w parametrach tych plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 

<strong>Ze względu na cel w Serwisie stosowane są następujące rodzaje plików cookies: </strong>1) wymagane pliki cookies – są to pliki niezbędne dla sprawnego poruszania się po  Serwisie i korzystania z wszystkich jego funkcji. Zgoda Użytkownika na korzystanie z tych  plików cookies nie jest wymagana; 

2) pliki cookies wydajności – zbierają informacje na temat sposobu korzystania z Serwisu przez  Użytkownika, m.in. najczęściej odwiedzanych stron oraz komunikatów o wystąpieniu błędów.  Nie zbierają informacji identyfikujących Użytkowników. Ich celem jest poprawa działania  Serwisu; 

3) pliki cookies funkcjonalności – pozwalają zapamiętać wybory, jakich dokonuje Użytkownik i  dostarczyć funkcje dostosowane do indywidualnych potrzeb. Informacje zbierane w takich  plikach są anonimowe i nie śledzą aktywności użytkowników na innych witrynach; 4) pliki cookies reklamowe – pomagają w dostarczaniu reklam odpowiadających  zainteresowaniom Użytkownika. Mogą zbierać informacje o zwyczajach korzystania z  przeglądarek i dostosować treść reklamy do zainteresowań Użytkownika; 5) pliki cookies statystyczne – służące do zliczania statystyk dotyczących Serwisu. 

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika za pośrednictwem Serwisu  mogą być wykorzystywane również przez partnerów Serwisu. 

Zarządzanie plikami cookies 

Przeglądarka internetowa Użytkownika domyślnie może być skonfigurowana do akceptowania  wszystkich plików cookies. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić  ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania  dostępu przez pliki cookies do jego urządzenia końcowego. 

Zmiany ustawień, o których mowa, może dokonać za pomocą ustawień jego przeglądarki  internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby  blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź  informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu końcowym Użytkownika. 

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w  ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

Niedokonanie zmian oznacza, że pliki cookies mogą być zamieszczane i przechowywane w  urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym, że Serwis będzie przechowywać pliki  cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych plików. 

Ponadto, w każdej chwili Użytkownik może usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych  funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. 

Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne  w ramach Serwisu. 

Cookies zewnętrzne 

Za pośrednictwem naszego Strony mogą być również wykorzystywane pliki cookies partnerów  zewnętrznych (dalej „Cookies zewnętrzne”). 

Cookies Zewnętrzne wykorzystywane są w następujących celach: 

1) zbieranie ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi  analitycznych Google Analytics; 

2) popularyzacja Portalu za pomocą interaktywnych funkcji serwisu społecznościowego  Facebook.com

HR

Działamy jako doradcy, którzy pomagają naszym klientom w opracowywaniu strategii HR, wdrażaniu najlepszych praktyk w branży i zaspokajaniu ich potrzeb kadrowych.

Pomagamy firmom w znalezieniu najlepszych kandydatów na stanowiska w organizacji. Realizujemy procesy rekrutacyjne, selekcyjne, prowadzimy badania i testy psychometryczne, a także weryfikujemy referencje kandydatów.

Zakres działalności

 • Rekrutacja i selekcja
 • Rozwój pracowników
 • Motywacja pracowników
 • Prawo pracy
 • Księgowość i kadry

  Prowadzimy księgi rachunkowych, w tym prowadzenie rejestrów VAT, ksiąg przychodów i rozchodów, ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia.

  Kompleksowo obsługujemy kwestie kadrowe, w tym prowadzenie dokumentacji związanej z zatrudnieniem, sporządzanie umów o pracę i umów zlecenia, sporządzanie list płac, kalkulacja wynagrodzeń i składek ubezpieczeniowych.

  Przeprowadzimy analizy finansowej, które pozwolą na zidentyfikowanie mocnych i słabych stron Twojej firmy oraz na podjęcie odpowiednich działań.

  Zakres działalności

 • Księgi rachunkowe
 • Rozliczenia podatkowe
 • Analiza finansowa
 • Obsługa kadrowa
 • Rozliczenia z ZUS
 • Doradztwo personalne
 • Przygotowanie dokumentów do urzędów.
 • WebDevelopment

  Nasza firma oferuje usługi WebDevelopment na najwyższym poziomie, zapewniając kompleksowe podejście do projektowania, budowania i wdrażania aplikacji internetowych dla naszych klientów.

  Jeśli potrzebujesz profesjonalnej pomocy w dziedzinie WebDevelopment, skontaktuj się z nami, abyśmy mogli przedyskutować Twoje potrzeby i przygotować ofertę, która odpowiada Twoim wymaganiom biznesowym.

  Zakres działalności

 • Tworzenie stron typu one-page
 • Sklepy internetowe
 • Optymalizacja i utrzymanie stron
 • Integracje z systemami typu CRM, ERP, płatności
 • Marketing i sprzedaż

  Przeprowadzimy badania rynku, aby zrozumieć preferencje i zachowania Twoich potencjalnych klientów oraz poznać konkurencję. Na tej podstawie zaproponujemy odpowiednie strategie marketingowe.

  Wdrożymy strategie sprzedażowe, które pomogą Ci zwiększyć sprzedaż, a także zbudować trwałe relacje z klientami. Zaproponujemy i przeprowadzimy kampanie reklamowe, które pomogą zwiększyć świadomość Twojej marki i przyciągnąć nowych klientów. Będziemy dostosowywać strategie do Twojego budżetu i preferencji.

  Zakres działalności

 • Analiza rynku
 • Kampanie reklamowe
 • Social Media
 • Content marketing
 • SEO
 • Sprzedaż
 • Monitorowanie i raportowanie
 • UX/UI Design

  Nasza agencja specjalizuje się w projektowaniu interfejsów użytkownika (UI) i doświadczeń użytkownika (UX).

  Zapewniamy, że nasze projekty interfejsów użytkownika są dostosowane do Twojego biznesu i potrzeb użytkowników, co poprawi efektywność Twojej witryny lub aplikacji. Jeśli jesteś zainteresowany, skontaktuj się z nami, aby omówić szczegóły i ustalić plan pracy.

  Zakres działalności

 • Badania UX
 • Projektowanie UX
 • Projektowanie UI
 • Testowanie UX/UI
 • Wdrożenie projektu
 • Rozwój biznesu

  W dzisiejszych czasach, gdzie konkurencja na rynku jest coraz większa, rozwijanie biznesu stało się kluczowe dla każdej firmy. Dlatego właśnie, rola działu biznesowego jest niezwykle ważna dla dalszego rozwoju organizacji.

  Proces rozwoju biznesu zaczyna się od identyfikacji celów firmy oraz jej silnych i słabych stron. Następnie, opierając się na tych informacjach, opracowywana jest strategia biznesowa, która ma na celu zwiększenie przychodów, zysków i udziału w rynku.

  Zakres działalności

 • Kreowanie strategii rozwoju firm i start-upów
 • Kreowanie wzrostu i wartości biznesów
 • Kompleksowe wsparcie w procesach biznesowych
 • Kontakt z doświadczonymi specjalistami w obszarze Business Development