unnamed (10)

Polityka prywatności i pliki cookies portalu seedilon.com

Niniejsza Polityka prywatności reguluje sposób, w jaki portal seedilon.com gromadzi, wykorzystuje i ujawnia informacje zebrane od Użytkowników. Odnosi się do portalu seedilon.com (Serwis) i wszystkich podstron oraz usług oferowanych przez seedilon.com Szanując prawo do prywatności portal seedilon.com dochowuje najwyższej staranności w celu należytej ochrony danych osobowych. Korzystając ze strony internetowej seedilon.com Użytkownik wyraża zgodę na zasady i warunki opisane w niniejszej Polityce prywatności. Administratorem danych osobowych jest: Seedilon Sp. z o.o., ul. Puławska 474, 02-884 Warszawa, NIP 951 235 00 96 oraz Seedilon ASI Sp. z o.o., ul. Puławska 474, 02-884 Warszawa, NIP 951 254 31 45 Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Rodzaj pozyskiwanych danych

Serwis gromadzi jedynie adresy mailowe Użytkowników korzystających z formularza kontaktowego. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale i niezbędne do wymiany komunikacji. Serwis korzysta również z plików cookies, które nie stanowią danych osobowych.

Okres przetwarzania danych

Dane są przechowywane do chwili zakończenia korespondencji.

Cel przetwarzania danych

Serwis zbiera i wykorzystuje informacje o Użytkownikach do następujących celów:
1) dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu (w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb);
2) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
3) kontaktu z Użytkownikiem drogą e-mailową lub telefonicznie.

Uprawnienia użytkownika

Użytkownik na prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, usuwania oraz prawo żądania zaprzestania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Serwis

Bezpieczeństwo i poufność

Serwis wykorzystuje wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo danym osobowym Użytkowników i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem. Informacje są przechowywane i przetwarzane na serwerach o wysokim stopniu zabezpieczeń, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi obowiązującego prawa.

Ujawnienie danych uprawnionym podmiotom

Wybrane informacje o Użytkowniku mogą być ujawnione właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną w zakresie, trybie i na warunkach określonych w obowiązujących przepisach prawa. Poza przypadkami wskazanymi powyżej, informacje o Użytkowniku nie zostaną nigdy ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez jego wyraźnej zgody.

Zmiany w Polityce prywatności

Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Korzystanie z Serwisu po wejściu w życie zmian oznacza ich akceptację.

Dane kontaktowe

Dane kontaktowe w sprawie ochrony danych: info@seedilon.com

Pliki Cookies

Pliki cookies są niewielkimi plikami tekstowymi, które są przechowywane przez przeglądarkę Użytkownika. Zawierają zbiory informacji, które są zapisywane na komputerze Użytkownika, kiedy odwiedza Serwis i podczas każdej kolejnej wizyty są wysyłane z powrotem do Serwisu, z którego zostały pobrane lub innego, który rozpoznaje dany plik cookie. Pliki cookies umożliwiają Serwisowi rozpoznanie urządzenia Użytkownika przy ponownej wizycie w Serwisie. Dzięki nim Użytkownik daje Serwisowi wiedzę o tym, w jakim kierunku powinien się rozwijać i jakie są jego wymagania. Pliki cookies nie niszczą ani nie uszkadzają systemu w komputerze Użytkownika, zapisanych plików, ani celowo nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to jedynie dane, dotyczące sposobu i formy korzystania z Serwisu. W ramach Serwisu pliki cookies są wykorzystywane w celu: 1) świadczenia usług;
2) dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych (w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę, dostosowaną do indywidualnych potrzeb Użytkownika);
3) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości;
4) prezentacji reklam w sposób dopasowany do potrzeb i zainteresowań Użytkowników oraz ich miejsca zamieszkania;
5) zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.

Rodzaje wykorzystywanych plików cookies

W ramach Serwisu stosowane są pliki cookies:
1) sesyjne – pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
2) stałe – pliki przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach tych plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Ze względu na cel w Serwisie stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
1) wymagane pliki cookies – są to pliki niezbędne dla sprawnego poruszania się po Serwisie i korzystania z wszystkich jego funkcji. Zgoda Użytkownika na korzystanie z tych plików cookies nie jest wymagana;
2) pliki cookies wydajności – zbierają informacje na temat sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, m.in. najczęściej odwiedzanych stron oraz komunikatów o wystąpieniu błędów. Nie zbierają informacji identyfikujących Użytkowników. Ich celem jest poprawa działania Serwisu;
3) pliki cookies funkcjonalności – pozwalają zapamiętać wybory, jakich dokonuje Użytkownik i dostarczyć funkcje dostosowane do indywidualnych potrzeb. Informacje zbierane w takich plikach są anonimowe i nie śledzą aktywności użytkowników na innych witrynach;
4) pliki cookies reklamowe – pomagają w dostarczaniu reklam odpowiadających zainteresowaniom Użytkownika. Mogą zbierać informacje o zwyczajach korzystania z przeglądarek i dostosować treść reklamy do zainteresowań Użytkownika;
5) pliki cookies statystyczne – służące do zliczania statystyk dotyczących Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika za pośrednictwem Serwisu mogą być wykorzystywane również przez partnerów Serwisu.

Zarządzanie plikami cookies

Przeglądarka internetowa Użytkownika domyślnie może być skonfigurowana do akceptowania wszystkich plików cookies. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do jego urządzenia końcowego. Zmiany ustawień, o których mowa, może dokonać za pomocą ustawień jego przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu końcowym Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmian oznacza, że pliki cookies mogą być zamieszczane i przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym, że Serwis będzie przechowywać pliki cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych plików. Ponadto, w każdej chwili Użytkownik może usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w ramach Serwisu.

Cookies zewnętrzne

Za pośrednictwem naszego Strony mogą być również wykorzystywane pliki cookies partnerów zewnętrznych (dalej „Cookies zewnętrzne”). Cookies Zewnętrzne wykorzystywane są w następujących celach:
1) zbieranie ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics;
2) popularyzacja Portalu za pomocą interaktywnych funkcji serwisu społecznościowego Facebook.com
All rights reserved to © 2022 by Seedilon